Dział Reklamacji SALVUM-SYSTEM S.C.
e-mail: aukcje.salvum@gmail.com

Wszystkie produkty w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski w przypadku dołączenia do danego towaru karty gwarancyjnej określającej warunki gwarancji. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. 

Udzielenie gwarancji przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec SALVUM-SYSTEM S.C. roszczeń z tytułu rękojmi lub z tytułu niezgodności towaru z umową.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ 

Niezgodność towaru z umową to tryb odpowiedzialności sprzedawcy regulowany przez Ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, przysługujący Klientom będącym osobą fizyczną, dokonującym zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji w SALVUM-SYSTEM S.C. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

RĘKOJMIA ZA WADY 

Rękojmia za wady to tryb odpowiedzialności sprzedawcy uregulowany w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Z tego trybu mogą skorzystać Klienci, którzy dokonali zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. 

WAŻNE: Odbierając przesyłkę z zamówieniem, prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania sugerujemy rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie, czy towar nie jest uszkodzony oraz kompletny. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niekompletności przesyłki sugerujemy sporządzenie, w obecności kuriera protokołu szkody, co może ułatwić ustalenie przyczyny uszkodzenia towaru lub niekompletności dostawy.

W przypadku, gdy nie zechcą Państwo skorzystać z formularza reklamacji/zwrotu mogą Państwo złożyć reklamację w inny sposób, w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia w formie pisemnej wraz z reklamowanym towarem na adres:

SALVUM-SYSTEM S.C.

Al. Mireckiego 14

41-200 Sosnowiec

Przed wysyłką prosimy o właściwe spakowanie towaru odpowiednie do rodzaju i gabarytów towaru.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.